Jump to Navigation
Portile Orasului
The file retrieved from //www.yr.no/place/Moldova/Chisinau/Chisinau/forecast.xml was not a valid XML-file for this data type. This may be because yr.no is down for maintenance. Also, make sure that the location you specified is spelled correctly.
27 Фев 2017

   Luni, 27 februarie, în cadrul ședinței operative, pretorul sectorului Botanica, dl Tudor Călugăreanu a analizat împreună cu șefii serviciilor din sector, situația și problemele actuale ale sectorului. Astfel, subiectul...