Jump to Navigation
Portile Orasului
The file retrieved from //www.yr.no/place/Moldova/Chisinau/Chisinau/forecast.xml was not a valid XML-file for this data type. This may be because yr.no is down for maintenance. Also, make sure that the location you specified is spelled correctly.
27 Мар 2018

A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul  concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica   În urma examinării dosarelor candidaţilor şi în conformitate cu...
26 Мар 2018

A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica (mun. Chişinău, str. Teilor,10) anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice  vacante în cadrul  Preturii sectorului...
24 Мар 2018

Avertizare meteorologică: pericol de formare de țurțuri! Astăzi, 24.03.2018, sunt 2 grade Celsius. Ținând cont de ninsorile abundente din ultimul timp, condițiile meteo sunt favorabile pentru formarea țurțurilor. Pretura sectorului...
24 Мар 2018

În noaptea zilei de 23 spre 24 martie 2018 ca urmare a precipitațiilor abundente serviciile specialitate au intervenit pe arterele principale din sector. Astfel,  începând cu ora 22.00 a intervenit autospecialele Î.M.Regia „...
23 Мар 2018

Azi, 23.03.2018, grupurile de lucru al Preturii sectorului Botanica împărțite conform hotarelor administrative a Întreprinderilor Municipale de Gestionare a Fondului de Locuințe nr. 1-7 în comun cu reprezentanții Inspectoratului de poliție...