Jump to Navigation
Portile Orasului
13 Сен 2016

    În scopul organizării şi desfăşurării eficiente a alegerii Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016, Pretorul interimar al sectorului Botanica a emis dispoziția nr. 145 din 08 septembrie 2016 „Cu privire...
13 Сен 2016

    În scopul organizării şi desfăşurării eficiente a alegerii Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016, Pretorul interimar al sectorului Botanica a emis dispoziția nr. 144 din 08 septembrie 2016 „Cu privire...
25 Май 2016

Întru îndeplinirea prevederilor art.26 din Legea nr.278-XVI din 14.12.2007 „Privind controlul tutunului” și în temeiul art.59 din Legea nr.436-VI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, pct.12 din...
16 Май 2016

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 din 26.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,Legii nr. 330 din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică și sport, cu modificările și completările ulterioare,...
12 Май 2016

    În scopul realizării acțiunilor de prevenire a rabiei, al asigurării profilaxiei publice a acestei boli, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 494 din 06.05.1998, ordinului nr. 52 al Agenției...