Jump to Navigation
Portile Orasului

Audiența cetățenilor

AUDIENŢA CETĂŢENILOR

în cadrul Preturii sectorului Botanica se efectuează în fiecare zi de luni a săptămânii, între orele 15:00 - 17:00, dupa cum urmeaza:

Funcția   Numele, prenumele Biroul Telefon de serviciu
Pretor   PREPELIȚA Boris 503 022767575
Vicepretor   JACOT Vitalie 509 022762725
Vicepretor   VITNEANSKI Iuri 511 022567021
Secretarul Preturii   DIACON Ion 510 022768588
Serviciul juridic         
Secţia  administraţie publică locală   SOLTAN Mariana 602 022768433
Secţia audiență și secretariat   MORARI Ana 606 022769555
Secţia social-economică   GOŢULEAC Iurie 610 022771433
Secţia tineret, cultură şi sport   SMÎNTÎNĂ Vadim 508 022769581
Arhitect-șef al sectorului   VRABIE Igor 504 022769744
Serviciul arhitectură și construcții   CASAP Iurie 505 022771444
Secția locativ-comunală   MOROI Vasile 614 022767444