Jump to Navigation
Portile Orasului

Locuințe sociale

Data: 
Marți , Iunie 26, 2018
Imagini: 

Prin prezenta, Pretura sectorului Botanica Vă aduce la cunoștință că în conformitate cu prevederile deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.1/9 din 07.02.2018 „Despre aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului municipal Chișinău și modul de atribuire a locuințelor sociale în municipiul Chișinău”, cetățenii care necesită îmbunătățirea condițiilor de pot obține locuințe sociale. Iar pentru aceasta trebuie să îndeplinească condițiile menționate în text.
Pentru a putea beneficia de o locuință socială urmează să depuneți o cerere în acest sens la „ghișeul unic” al Primăriei mun. Chişinău. La cererea respectivă indicați numele, prenumele, adresa de domiciliu sau reşedinţă a solicitantului sau a fiecărui membru de familie în cazul cererii din partea familiei și urmează să anexați actele necesare, conform listei de mai jos.
Lista actelor necesare pentru a fi anexate la cerere pentru luarea la evidență a persoanelor care necesită locuință socială:

 1. copia actului de identitate de uz intern al solicitantului şi copiile actelor de identitate de uz intern ale membrilor adulţi ai familiei acestuia;
 2. copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori;
 3. copia actului de identitate de uz intern ale persoanelor aflate la întreţinerea solicitantului şi a certificatelor de la subdiviziunea de asistenţă socială a autorităţii administraţiei publice locale;
 4. copia contractului de locaţiune a locuinţei;
 5. certificatul privind lipsa de proprietăţi ale solicitantului, membrilor familiei acestuia sau ale persoanelor aflate la întreţinere, eliberat de către organul cadastral teritorial;
 6. certificatul privind faptul că persoanele solicitante nu au deţinut în proprietate o locuinţă în ultimii 5 ani în Republica Moldova, eliberat de către organul cadastral teritorial;
 7. certificatul eliberat de autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu persoana solicitantă a domiciliat sau a avut reşedinţă şi nu a primit anterior locuinţă sau teren pentru construcţii;
 8. certificatul care confirmă faptul că aceştia nu au beneficiat din partea statului şi autorităţilor administraţiei publice locale de credite preferenţiale şi susţinere exprimată prin materiale de construcţii pentru edificarea de locuinţe sau asistenţă financiară, indemnizaţii unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi, în schimbul acordării creditelor preferenţiale, eliberat de primăria localităţii în care solicitantul şi membrii familiei acestuia au domiciliu sau reşedinţă. In cazul lipsei informaţiei respective, solicitantul depune o declaraţie pe proprie răspundere;
 9. certificatul cu privire la venitul solicitantului şi venitul membrilor familiei
  sale sau altor persoane aflate la întreţinere pentru ultimii 3 ani, inclusiv venitul obţinut din dobânda unor conturi de depozit, alocaţii, beneficii şi beneficii sociale în numerar, eliberat de angajator/autoritatea fiscală/banca;
 10.  certificatul de la locul de muncă de bază care atestă că beneficiarul este angajat, însoţit de o copie a carnetului de muncă completat cu date recente sau certificatul de la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în cazul în care este şomer;
 11. certificatul eliberat de pretura sectorului în care solicitantul are domiciliu sau reşedinţă, prin care se confirmă că suprafaţa locativă ce le revine fiecărui membru de familie al solicitantului este sub nivelul normei minime prevăzute prin lege. Certificatul respectiv se eliberează în baza informaţiei din Registrul de Stat al populaţiei şi Registrul bunurilor imobile, care confirmă numărul de persoane care domiciliază şi suprafaţa locuinţei respective;
 12. decizia Comisiei tehnico-sanitare constituite în conformitate cu
  prevederile Regulamentului privind modul de efectuare a cercetării tehnico-sanitare a locuinţelor pentru recunoaşterea lor ca fiind inutilizabile pentru locuit, precum şi modul de folosire, reamenajare sau demolare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 175 din 23.02.2016;
 13. certificatul eliberat de preturile de sector, care confirmă aflarea în evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative la data de 29.11.2015, în cazul persoanelor care au dreptul prioritar la examinarea cererilor depuse privind acordarea locuinţelor sociale în condiţiile art. 59 (6) din Legea cu privire la locuinţe nr. 75 din 30.04.2015.
 14. certificatul medical, în cazul întrunirii condiţiilor prevăzute în pct. 44 al Regulamentului cu privire la evidenţa, modul de atribuire şi folosire a locuinţelor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 447 din 19.06.2017;
 15. certificatul privind participarea sau neparticiparea la privatizarea
  locuinţelor eliberat de autorităţile publice locale pe teritoriul cărora au anunţat domiciliul în perioada de după 1993.

 
        Pentru mai multe detalii, anexăm decizia Consiliului municipal Chișinău nr.1/9 din 07.02.2018 „Despre aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului municipal Chișinău și modul de atribuire a locuințelor sociale în municipiul Chișinău”.