Jump to Navigation
Portile Orasului

Anunț cu privire la ocuparea funcțiilor vacante și temporar vacante în cadrul Preturii sectorului

A N U N Ţ
Pretura sectorului Botanica
(mun. Chişinău, str. Teilor,10)
anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante și temporar vacante în cadrul Preturii.
În conformitate cu „Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice prin concurs”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Pretura sectorului Botanica anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante și temporar vacante:
1. Specialist principal, Secția administrație publică locală (temporar vacantă);
2. Specialist superior, Secția administrație publică locală;
3. Specialist principal, Serviciul arhitectură și construcții.
 
Găsiți mai sus condițiile, formularul de participare și declarația de absență a antecedentelor penale.