Jump to Navigation
Portile Orasului

Hotărîre nr. 15 din 12 iunie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică

Data: 
Sâmbătă, Iunie 13, 2020
Imagini: 

În atenția locuitorilor, entităților și agenților economici din sectorul Botanica!!!
COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Hotărîre nr. 15 din 12 iunie 2020
În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, urmare a evoluției și tendinței situației epidemiologice a infecției COVID–19 în Republica Moldova, Comisia națională extraordinară de sănătate publică, HOTĂRĂŞTE:
1. Se recomandă conducătorilor unităților bugetare din subordinea
Guvernului:
1.1. organizarea muncii salariaților în cicluri periodice;
1.2. atragerea la serviciu doar a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității unității, a cărui activitate necesită prezența obligatorie la locul de muncă;
1.3. organizarea muncii la distanță pentru personalul, a cărui activitate nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă;
1.4. dispunerea timpului de staționare pentru salariații care nu sunt în concedii anuale, concedii neplătite, nu sunt prezenți la locul de muncă și care nu pot asigura munca la distanță.
2. Se recomandă autorităților publice independente și autorităților administrației publice locale de a organiza activitatea unității, conform recomandărilor de la punctul 1 din prezenta hotărâre.
3. Se prelungește, până la 30 iunie 2020 inclusiv, sistarea activității taberelor de odihnă şi întremare a sănătății copiilor din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu respectarea măsurilor de prevenire a infecției
COVID-19, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.
4. Se prelungește până la 30 iunie 2020 inclusiv, sistarea activității Centrelor de reabilitare/recuperare, inclusiv balneosanatoriale, cu excepția Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii și Centrului Republican Experimental de Protezare Ortopedie și Reabilitare (servicii de intervenție timpurie și reabilitare medicală în ambulatoriu).
5. Se reiterează interzicerea pînă la data de 30 iunie 2020 a aflării persoanelor:
5.1. în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru rămîne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice;
5.2. în vîrstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă;
5.3. pe terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.
6. Se recomandă persoanelor de orice vîrstă, de a evita aflarea, fără necesitate stringentă, în spații închise (spații comerciale, spații de prestare a serviciilor, săli de sport și fitness, clădiri administrative etc.), piețe comerciale, unitățile de alimentație publică, transportul public.
7. Se solicită autorităților din domeniul, ordinii publice şi securității naţionale, apărării naționale să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.
8. Se recomandă autorităților administrației publice locale din mun.
Chișinău și mun. Bălți să introducă din data de 15 iunie 2020 un program special de activitate a transportul public.
9. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției
COVID-19.
10. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărîre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
11. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei,
Prim-ministru Ion CHICU
 
Vicepreședinte al Comisiei,
Viorica DUMBRĂVEANU
ministru al sănătății, muncii
și protecției sociale

Secretar al Comisiei
Nicolae FURTUNĂ
Vezi link-ul: https://gov.md/…/files/hotarire_cnesp_nr.15_din_12.06.20.pdf