Jump to Navigation
Portile Orasului
The file retrieved from //www.yr.no/place/Moldova/Chisinau/Chisinau/forecast.xml was not a valid XML-file for this data type. This may be because yr.no is down for maintenance. Also, make sure that the location you specified is spelled correctly.
13 Sep 2013

În conformitate cu Orarul întâlnirilor membrilor Guvernului Republicii Moldova cu cetăţenii în teritoriu, la data de 17 septembrie 2013, în sala de şedinţe a Preturii sectorului Botanica, bir. 604, et. VI, ora 10.00, va avea loc întâlnirea...
11 Sep 2013

În conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului General nr. 439-d din 13 iunie 2013 „Cu privire la desfășurarea aplicației complexe la protecția civilă în cadrul sectorului Botanica al municipiului Chișinău, pe data de 12...
17 Jun 2013

În conformitate cu Orarul întâlnirilor membrilor Guvernului Republicii Moldova cu cetăţenii în teritoriu, la data de 18 iunie 2013, în sala de şedinţe a Preturii sectorului Botanica, bir. 604, et. VI, ora 09.00, va avea loc întâlnirea cu...
15 Apr 2013

  În conformitate cu Orarul întâlnirilor membrilor Guvernului Republicii Moldova cu cetăţenii în teritoriu, la data de 23 aprilie 2013, în sala de şedinţe a Preturii sectorului Botanica, bir. 604, et. VI, ora 09.00, va avea loc...
18 Mar 2013

  În conformitate cu Orarul întâlnirilor membrilor Guvernului Republicii Moldova cu cetăţenii în teritoriu, la data de 19 martie 2013, în sala de şedinţe a Preturii sectorului Botanica, bir. 604, et. VI, ora 10.00, va avea loc...