Jump to Navigation
Portile Orasului

Vicepretori

 

Vicepretor - Vitalie JACOT

Este responsabil de dezvoltarea şi funcţionarea sistemului edilitar-gospodăresc al sectorului, organizarea lucrărilor de reparaţie curentă şi capitală a spaţiului locativ şi reţelelor inginereşti interioare, evidenţa şi exploatarea fondului locativ, salubrizarea şi amenajarea teritoriului sectorului, exploatarea spaţiilor verzi şi evacuarea deşeurilor, exercitîndu-şi atribuţiile în limita competenţelor acordate preturilor de sector.   

 Competenţele vicepretorului:

  • Supravegherea și coordonarea lucrărilor de reparație curentă și capitală a fondului locativ și a rețelelor inginerești interioare din sector
  • Organizarea și monitorizarea procesului de exploatare a fondului locativ.
  • Monitorizarea și coordonarea lucrărilor de amenajare şi salubrizare a teritoriului.
  • Conlucrarea cu serviciile abilitate în vederea dezvoltării și întreținerii sistemului edilitar-gospodăresc din sector
  • Coordonarea activităţii prestatorilor de servicii publice din sector.

Patronează activitatea: Secției locativ-comunale, Secției urbanism și arhitectură.

Programul de audiențe:

Vicepretorul sectorului Botanica efectuează audiența cetățenilor în fiecare zi de luni, bir. 509, cu începere de la ora 15.00.

Înscrierea cetățenilor în audiență la vicepretor se poate face în anticameră, verbal sau în scris, între orele 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00.

telefon de contact: (022) 767575.

________________________