Jump to Navigation
Portile Orasului

ANUNȚ

Data: 
Monday, February 8, 2016

    În conformitate cu prevederile Legii nr.239 din 13.11.208 privind transparenţa în procesul decizional, Primăria municipiului Chişinău propune spre dezbateri publice următorul proiect:

    „Analiza Planului Urbanistic General al oraşului Chişinău actual şi formarea Caietului de Sarcini pentru reactualizarea (modificarea) acestuia";

    Dezbaterile publice şi consultările cu populaţia se vor desfăşura în incinta Preturii sectorului Centru (str. Bulgară, 43), pe data de 19 februarie 2016. 

    Proiectul menţionat poate fi consultat, accesând pagina web:
www.chisinau.md
- sau la sediul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 83, Tel. de contact (022) 22-33-44.

    În conformitate cu prevederile art. 6 d), art. 9 (3) din Legea nr. 239 din 13.11.2008, propunerile, sugestiile şi opiniile cetăţenilor, cu titlu de recomandare, privind completarea Caietului de Sarcini pentru elaborarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului: „Modificarea Planului Urbanistic General al oraşului Chişinău, Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chişinău şi Regulamentul Local de Urbanism", pot fi transmise în scris, până la data de 25 februarie 2016.

    Propunerile, sugestiile sau opiniile privind completarea Caietului de Sarcini se vor transmite:
- prin poşta electronică, adresa de e-mail: drp@pmc.md; 
- depuse în Cancelaria Primăriei Municipiului Chişinău.

    Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandări pentru a fi incluse în caietul de sarcini privind modificarea PUG şi PAT al municipiului Chişinău"
 
Sursa: http://chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=14364