Jump to Navigation
Portile Orasului

Sănătate

The file retrieved from //www.yr.no/place/Moldova/Chisinau/Chisinau/forecast.xml was not a valid XML-file for this data type. This may be because yr.no is down for maintenance. Also, make sure that the location you specified is spelled correctly.

 

Nr. Denumirea întreprinderii, organizaţiei, instituţiei Numele, prenumele Telefon de serviciu
Instituţii de ocrotire a sănătăţii
1. Instituţia Medico-Sanitară Publică Asociaţia Medicală Teritorială Botanica Nogai Ion 52-81-17
Codrean Tamara 53-24-08
2. IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1, str. Melestiu 20 Dondiuc Iurie 27-04-79
Artenie Ion 20-79-24
Bîtcă Tamara 80-94-13
Rusu Ludmila 27-10-20
3. IM-SP Centrul Medicilor de Familie nr. 1, str. Titulescu 37 Grigoriță Lilia 52-71-86
4. IM-SP Centrul Medicilor de Familie nr. 2, str. Independenţei 28 Ciobanu Adela 77-05-18
5. IM-SP Centrul Medicilor de Familie nr. 3, bd. Dacia 5/2 a Călin Raisa 52-11-14
6. Centrul Consultativ Diagnostic, bd. Dacia 5/2 Puiu Victor 52-10-70
7. Centrul-model al Medicilor de Familie "Pro-San", bd. Dacia 5/2 Gavriliţa Georgeta 52-37-74
8. Centrul Sănătăţii Femeii "Dalila", bd. Dacia 5/2 Melniciuc Vera 53-43-48 53-41-90
9. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, str. Burebista 93 Gladun Sergiu 52-36-61 52-11-71
  52-36-41
  52-37-75
  55-96-56
  52-88-16
  52-31-20
10. Centrul de Sănătate, Sîngera, str. 31 August 1989 20 Albu Elena 41-30-69 41-25-25
11. Sanatoriul preventoriu de bază "Constructorul", str. Zelinski 15 Costru Tudor 55-04-79
12. Centrul de Sănătate, Băcioi, str. Independenţei Buzdugan Valentina 38-32-39 38-39-88
13. Casa Orăşenescă Specializată a Copiilor, bd. Cuza Vodă 29/4 Jăchiu Maria 76-66-88 76-67-33