Jump to Navigation
Portile Orasului
24 Aug 2020

În conformitate cu prevederile Dispoziției Pretorului sectorului Botanica, d-lui Boris PREPELIȚA, nr. 91 din 20.08.2020, se organizează pe segmentul din bd. Traian colț cu str. Independenței (teritoriul adiacent a S.A. „Plai gură de...
20 Aug 2020

A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante, Pretura sectorului Botanica În baza evaluării probelor scrise ale candidaţilor la ocuparea funcţiei publice vacante şi în...
20 Aug 2020

Conform Deciziei nr. 2/17 din 06 februarie 2020 despre completarea deciziei CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chioșinău”, în scopul...
14 Aug 2020

ANUNȚ cu privire la desfășurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica. În urma examinării dosarelor candidaților și în conformitate cu Regulamentul cu...
06 Aug 2020

  Conform Deciziei nr. 2/17 din 06 februarie 2020 despre completarea deciziei CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chioșinău”, în scopul...