Jump to Navigation
Portile Orasului

Dispoziția Nr. 29 din 27.03.2017 Cu privire la constituirea Comisiei pentru problemele sanitaro-ecologice din sectorul Botanica

În conformitate cu prevederile art. 59 al Legii Republicii Moldova nr. 436–XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 22 alin. (1) al Legii nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, pct. 12 al  Regulamentului de organizare şi funcţionare a preturilor de sector, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 05.05.2005, Dispoziției Primarului General al municipiului Chișinău nr. 172-d din 28.02.2017 „Cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei municipale „Curățenia generală de primăvară”, Pretorul sectorului Botanica DISPUNE:
1.     Se abrogă Dispoziția Pretorului sectorului Botanica nr. 66 din 10.05.2016 „Cu privire la constituirea Comisiei pentru problemele sanitaro-ecologice din sectorul Botanica”.
2.     Se constituie o nouă compenență a Comisiei pentru problemele sanitaro-ecologice din sectorul Botanica:
Președintele Comisiei:
Prepelița Boris                                       Vicepretorul sectorului Botanica
Vicepreședintele Comisiei:
Ciubotaru Iacob                                     Șef, ÎMSL sectorul Botanica
Secretarul Comisiei:
Balțatu Vasile                               Specialist principal, Secția locativ-
                                                     comunală
Membrii Comisiei:
Moroi Vasile                                Șef, Secția locativ-comunală
Vrabie Igor                                   Arhitect-șef, Sectorul Botanica
Nogai Ion                                     Director, Instituția medico-sanitară
publică Asociația Medicală Teritorială,
sectorul Botanica
Taburceanu Valeriu                      Șef interimar, Direcția Educație Tineret
și Sport, sectorul Botanica
Cicariov Nicolae                           Șef, Inspectoratul de Poliție sectorul
                                                     Botanica
3.     Se stabilește că, în cazul eliberării membrilor Comisie, din funcție, atribuțiile lor în cadrul Comisiei, vor fi preluate de persoanele nou confirmate în aceste funcții, fără emiterea unei noi dispoziții.
4.     Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziții se pune în sarcina vicepretorului sectorului Botanica, dl. Boris Prepelița.
 
 
 
 
Pretor                                      Tudor CĂLUGĂREANU