Jump to Navigation
Portile Orasului

Dispoziția nr. 17 din 13 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

Data: 
Luni , Aprilie 13, 2020
Imagini: 

În atenția locuitorilor, entităților și agenților economici din sectorul Botanica!

 

în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgenţă, punctele 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, DISPUNE:

1. Zilele de 21 aprilie - 24 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unităţile din sectorul bugetar şi instituţiile/autorităţile publice la autogestiune, cu excepţia:

1.1. instituţiilor medico-sanitare, de sănătate publică şi servicii auxiliare pentru instituţiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgenţă şi de asistenţă socială;

1.2. autorităţilor administrative din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale;

1.3. instituţiilor de învăţământ de toate nivelurile (de educaţie timpurie, instituţiile de învăţământ primar, secundar, profesional tehnic, superior, de învăţământ extraşcolar şi de învăţământ special), care vor asigură desfăşurarea procesului educaţional la distanţă.

2. Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgenţă.

3. Nu se consideră zile de odihnă pentru salariaţii care în perioada 21 aprilie - 24 aprilie 2020:

3.1. solicită acordarea/se află în concediul de odihnă anual (art. 112 din Codul muncii), inclusiv concediul de odihnă nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizaţiei de concediu (art. 117 din Codul muncii) şi concediu neplătit (art. 120 din Codul muncii);

3.2. sînt în regim de staţionare, conform ordinului dispus de angajator. 4. Zilele de 21 aprilie - 24 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidenţă a timpului de muncă şi de calculare a salariului pentru luna aprilie, ca zile prezente la lucru.

5. Conducătorii unităţilor din sectorul bugetar şi conducătorii

instituţiilor/autorităţilor la autogestiune, în perioada 21 aprilie - 24 aprilie, vor atrage personalul strict necesar pentru a asigura funcţionalitatea proceselor, inclusiv de la distanţă.

6. Ziua de 27 aprilie 2020 se declară zi lucrătoare, iar ziua de 08 iunie 2020 se declară zi de odihnă.

7. Anexa nr. 3 la Dispoziţia nr. 10 din 31 martie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova se completează cu punctele 5 şi 6, cu următorul cuprins:

„5. Excepţie de la prezenta procedură sunt fi zborurile de tip taxi, privat şi business, care transportă un număr limitat de persoane la bord.

6. Autoritatea Aeronautică Civilă va prezenta spre aprobare Comisiei Naţionale pentru Situaţii Excepţionale solicitările pentru zborurile menţionate la punctul 5.”.

8. Se autorizează:

8.1. zborul de tip taxi, operat de către compania aeriană AIR X CHARTER LTD, din 13 aprilie 2020, ABU-DHABI - CHISINAU - BUCUREŞTI;

8.2. accesul temporar, pînă în data de 19.04.2020, pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţii strict reglementate de autorităţile competente, a echipajului aeronavei companiei aeriene AIR X CHARTER;

8.3. zborul de tip taxi, operat de către compania aeriană AVCONJET, din 15 aprilie 2020, NEWARK (USA) - CHISINAU - VIENNA;

8.4. zborul de tip cargo, operat de către compania aeriană AVIACON ZITOTRANS, din 15 aprilie 2020, JUBA - DJIBOUTI (TECH. LANDING) - CHISINAU - KRASNODAR, care transportă echipajul de zbor al companiei Valan International Cargo Charter, cetăţeni ai Republicii Moldova şi un cetăţean al

Ucrainei;

8.5. intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctul de trecere a frontierei de stat Aeroportul Internaţional Chişinău, a unui cetăţean ucrainean, angajat al companiei Valan International Cargo Charter. Compania Valan International Cargo Charter, în coordonare cu Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, va asigura însoţirea persoanei de la punctul de intrare pînă la punctul de ieşire din Republica Moldova;

8.6. accesul temporar, pînă în data de 17.04.2020, pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţii strict reglementate de autorităţile competente, a echipajului aeronavei companiei aeriene AVIACON ZITOTRANS.

9. Se autorizează organizarea cursei aeriene charter pentru repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova TEL-AVIV - CHIŞINĂU.

10. Punctul 14 din Dispoziţia nr. 14 din 06 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, va avea următorul cuprins:

„14. Se stabileşte indemnizaţie unică în mărime de 16 mii lei:

14.1. angajaţilor infectaţi cu COVID-19 din: (i) Agenţia Naţională de Sănătate Publică, (ii) instituţiile medicale, inclusiv personalul detaşat, din subordinea Ministerului Afacerilor Interrie, Ministerului Apărării, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, (iii) instituţiile medico-sanitare publice spitaliceşti, de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, de asistenţă medicală primară;

14.2. angajaţilor altor autorităţi/instituţiiibugetare şi instituţii medico-sanitare publice, care în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu s-au infectat cu COVID19”.”.

11. Se introduce, începînd cu data de 14 aprilie 2020, ora 8:00, regimul de carantină în or. Glodeni.

12. Prin derogare de la prevederile punctului 3 din Hotărîrea nr. 9 din 15 martie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi prin derogare de la prevederile punctului 13 din Dispoziţia nr. 2 din 20 martie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale se autorizează trecerea frontierei de stat moldoucrainene şi a frontierei de stat moldo-române pe sensul de intrare în Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului, a cetăţenilor străini care activează în cadrul proiectului de interes naţional „Construcţia

gazoductului Ungheni-Chişinău”.

13. Prin derogare de la prevederile punctului 13 din Dispoziţia nr. 2 din 20 martie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, cetăţenii români cu drept de muncă în Republica Moldova care activează îţi cadrul proiectului j de interes naţional „Construcţia gazoductului Ungheni-Chişinău”, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligaţi sa respecte regimul de autoizolare.

14. Listele nominale şi protocolul aplicabil persoanelor menţionate la punctele 12 şi 13 se aprobă de Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

15. Prin derogare de la prevederile art.47 alin.(l), lit. f) - i) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar - fiscale nr. 181/2014, art.6 alin.(l) lit.b) din Legea nr.260/2017 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a Republicii Moldova, pct.5.1.2 din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.636/2019 se stabilesc următoarele:

15.1. Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină întocmesc şi prezintă spre auditare Curţii de Conturi rapoartele privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 în termen de 30 de zile de la data ridicării stării de urgenţă;

15.2. Curtea de Conturi efectuează auditul rapoartelor privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 şi prezintă raportul de audit Guvernului şi Parlamentului în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora de către Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;

15.3. Guvernul aprobă şi prezintă Parlamentului rapoartele privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora Curţii de Conturi;

15.4. Parlamentul aprobă rapoartele privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora de către Guvern.

16. Prin derogare de la punctul 24 al Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensaţiilor pentru salariaţii angajaţi în sectorul privat participanţi în cadrul Programului de stat „Prima casă” aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 253/2019, pe perioada stării de urgenţă, achitarea compensaţiilor băneşti pentru beneficiarii de compensaţii acceptaţi în programul de compensare destinat salariaţilor din sectorul privat (Prima casă 4), se va efectua în baza fondului de salarizare şi altor recompense obţinute de către beneficiar, reflectată în darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate aferent lunii februarie 2020.

17. In cazul instituirii regimului de carantină în localităţile din Zona de securitate, sporirea efectivelor organelor de drept şi ale Forţelor Armate, implicate pentru desfăşurarea activităţilor ce se impun, se va coordona cu delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control.

18. Se suspenda transportul rutier de persoane în trafic internaţional prin servicii regulate, regulate speciale, ocazionale şi în regim taxi, cu excepţia curselor speciale autorizate de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale. încălcarea acestei dispoziţii constituie temei pentru suspendarea înregistrării până la trei luni sau radierea din Registrul operatorilor de transport rutier.

19. Se aprobă procedura de organizare a curselor de transport rutier de repatriere a cetăţenilor Republicii Moldova, conform Anexei.

20. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei de tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor

vinovate.

21. Prezenta Dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

 

Prim-ministru,

Preşedinte al Comisiei Ion CHICU

 

Anexă

la Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale

a Republicii Moldova

nr. 17 din 13 aprilie 2020

 

Procedura de organizare a curselor de transport rutier a cetăţenilor Republicii Moldova

 

1. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:

1.1. va întocmi listele solicitărilor cetăţenilor Republicii Moldova, care intenţionează să revină în Republica Moldova prin transport rutier, cu indicarea obligatorie a numelui, prenumelui, numărului de telefon, adresei electronice şi

domiciliului / reşedinţei în Republica Moldova;

1.2. va întocmi listele pentru repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova, acordând prioritate copiilor, studenţilor, persoanelor aflate la tratament medical, altor cetăţeni aflaţi în dificultate;

1.3. va transmite Agenţiei Naţionale Transport Auto listele pentru repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova;

1.4 va coordona, cu ţările tranzitare, coridoarele de tranzit pentru cursele de transport rutier autorizate de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.

2. Agenţia Naţională Transport Auto:

2.1. va elabora în conformitate cu listele recepţionate la punctul 1 propuneri pentru graficul curselor de transport rutier şi le va înainta Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova spre aprobare;

2.2. va selecta, în mod transparent şi deschis, operatorii de transport rutier autorizaţi pentru efectuarea curselor;

2.3. va informa MAEIE privind operatorii de transport rutier selectaţi;

2.4. va publica pe pagina web informaţia despre costul şi condiţiile de călătorie.

3. MAEIE va informa persoanei^ din listele prezentate privind operatorul de transport rutier selectat, datele de contact ale operatorului, orarul cursei.

 

https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_cse_nr.17.pdf