Jump to Navigation
Portile Orasului

DEZBATERI PUBLICE: „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului din șos. Muncești, 799”

Data: 
Marți , Mai 29, 2018

Pretura sectorului Botanica anunță că marți, 19 iunie 2018, ora 10:00, va organiza în Sala de festivități a Preturii sectorului (str. Teilor, 10), et. I, dezbateri publice asupra Proiectului „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului din șos. Muncești, 799”.
Temeiul: Dispoziția Viceprimarului, dl Nistor Grozavu, nr. 377-d din 23 mai 2018 „Cu privire la organizarea consultărilor publice asupra Proiectului „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului din șos. Muncești, 799”.
Având în vedere cererea dlui Veaceslav Matasar, arendașul terenului  din șos. Muncești, 799 cu numărul cadastral 0100120.360, Planul Urbanistic Zonal elaborat de Societatea cu Răspundere Limitată „Tamkar” și procesul-verbal al ședinței  Consiliului arhitectural-urbanistic pe lângă arhitectul-șef al municipiului Chișinău din 14.03.2018  s-a dispus de dl Nistor Grozavu, Viceprimar  organizarea în incinta Preturii sectorului Botanica a consultărilor publice.
Beneficiar: Veaceslav Matasar.
Prevederile de bază: substituirea codului de reglementare urbanistică „C7” (zonă comercială, de servicii generale) cu codul „S” (zonă specială).
Recomandările pe marginea consultărilor publice (dezbateri publice) pot fi expediate până pe data de 15.06.2018, în adresa Preturii de sector: str. Teilor, 10, MD – 2043, pe adresa electronică a Preturii -  pretura.botanica@pmc.md, la numărul de telefon/fax (022) 767575.
Recomandările și procesul-verbal al ședinței vor fi remise spre examinare Direcției generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare.
Îndemnăm persoanele interesate (societatea civilă, mass-media) să asiste, să participe și să se pronunţe asupra proiectului propus.
Persoana de contact - Vladislav Mereșevschi, tel: (022) 77-16-14, (022) 76-75-75.
Dispoziția, proiectul și materialele aferente proiectului sus-menționat pot fi descărcate de mai jos.