Jump to Navigation
Portile Orasului

DEZBATERI PUBLICE: „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100101.265 din str. Trandafirilor, 6”.

Data: 
Luni , Iulie 16, 2018

Pretura sectorului Botanica anunță că vineri, 03 august 2018, ora 10:00, va organiza în Sala de festivități a Preturii sectorului (str. Teilor, 10), et. I, dezbateri publice asupra Proiectului „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100101.265 din str. Trandafirilor, 6”.
Temeiul: Dispoziția Viceprimarului, dl Nistor Grozavu, nr. 532-d din 10 iulie 2018 Cu privire la organizarea consultărilor publice asupra proiectului „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100101.265 din str. Trandafirilor, 6”.
Având în vedere cererea S.A. „Restaurant Doina”, proprietarul terenului cu număr cadastral  0100101.265 din str. Trandafirlor, 6, Planul Urbanistic Zonal elaborat de „Marhitrav-ATM" S.R.L. (obiectul nr. 10/18-PUZ), certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 164/18 din 07.03.2018, necesitatea dezvoltării teritoriului din intravilanul oraşului Chişinău în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale s-a dispus de dl Nistor Grozavu, Viceprimar,  organizarea în incinta Preturii sectorului Botanica a consultărilor publice.
Beneficiar: S.A. „Restaurant Doina”.
Autorul proiectului, „Marhitrav-ATM" S.R.L.
Prevederile de bază: substituirea codului de reglementare urbanistică „C6” (zonă comercială de recreere, cu funcţiuni de agrement, tip parcuri de distracţii) cu codul „C5” (zonă comercială centrală, cuprinde funcţiuni de vânzare cu amănuntul, de birouri, de recreere, de servicii şi de producţie nepoluantă la scară mică)”.
Recomandările pe marginea consultărilor publice (dezbateri publice) pot fi expediate până pe data de 31.07.2018, în adresa Preturii de sector: str. Teilor, 10, MD – 2043, pe adresa electronică a Preturii -  pretura.botanica@pmc.md, la numărul de telefon/fax (022) 767575.
Recomandările și procesul-verbal al ședinței vor fi remise spre examinare Direcției generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare.
Îndemnăm persoanele interesate (societatea civilă, mass-media) să asiste, să participe și să se pronunţe asupra proiectului propus.
Persoana de contact - Vladislav Mereșevschi, tel: (022) 77-16-14, (022) 76-75-75.
Dispoziția, proiectul și materialele aferente proiectului sus-menționat pot fi descărcate de mai jos, și urmând link-il:

https://drive.google.com/drive/folders/1m2SZgox0pFs8209UuGGHgPV2cJzCn8ss...