Jump to Navigation
Portile Orasului

Cu privire la evacuarea gheretelor amplasate neautorizat în sectorul Botanica al municipiului Chișinău

   În  conformitate cu  prevederile  Legii „Privind administrația publică locală”, Nr.436-XVI din 28.12.2006, Deciziei Consiliului municipal Chișinău Nr. 22/65  din 05.05.2005 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a preturilor de sector”, Dispoziției Viceprimarului municipal Chișinău, dl Nistor Grozavu, Nr. 345-d  din 26.04.2012  „Cu privire la  evacuarea gheretelor neautorizate din municipiul Chișinău”, Dispoziției Viceprimarului municipiului Chișinău, dlui Nistor Grozavu, nr. 93/1-dc din 18.02.2016 „Cu privire la acordarea concediului anual de odihnă, dlui Vladimir Gurițenco”, Notei informative a Secției social-economice, Vicepretorul interimar al sectorului  Botanica, Oleg Rațoi emite dispoziția nr. 27 din 11 martie 2016 cu privire la evacuarea gheretelor amplasate neautorizat în sectorul Botanica al municipiului Chișinău
Mai multe informații pot fi găsite în dispoziția atașată mai jos.