Jump to Navigation
Portile Orasului

Cu privire la constituirea Comisiei pentru probleme locative

În  conformitate cu Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”; „Regulamentul cu privire la modul de acordare a încăperilor de locuit în RSSM”, aprobat prin Hotărârea  Sovietului Miniştrilor al RSSM nr. 405 din 25.11.1987 şi „Regulamentul de organizare şi  funcţionare a preturilor de sector”, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 05.05.2005, Pretorul sectorului Botanica  DISPUNE:

 

1.     Se constituie Comisia pentru probleme locative în  componenţa  nominală:

 

Preşedinte al Comisiei:

Prepeliţa Boris        - vicepretor

 

Vicepreşedinte al Comisiei:

Coroi Ion                 - şef, Secţiei coordonare, imobile şi servicii comunale

 

Membrii Comisiei:

Lupaşcu Maria        - consultant juridic

Gherghelaş Ion       - specialist principal, Secţiei coordonare, imobile şi

                                  Servicii comunale                                                                                                                       

Puiu Victor             - director, Asociaţia medicală teritorială sectorului

                                            Botanica

 

2.     Preşedintele Comisiei pentru probleme locative va  convoca şedinţele Comisiei după necesitate.

3.     Se abrogă dispoziţia pretorului nr. 148 din  07.06.2010.

4.     Controlul executării prezentei  dispoziţii mi-l asum.

 

 

 

Pretor,                                                                  Vladimir Guriţenco