Jump to Navigation
Portile Orasului

Cu privire la constituirea Comisiei de disciplină

 În temeiul art.59(11) din Legea nr. 158-XVI  „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, art. 59 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.7,9,10,11,12 din „Regulamentul cu privire la comisia de disciplină”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.519 din 22.06.2019,  pct. 11(z) din ,,Regulamentul de organizare şi funcţionare a preturilor de sector” aprobat  prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 05.05.2005,  Pretorul sectorului Botanica DISPUNE:

 

1.     Se constituie Comisia de disciplină pe o perioada de 2 ani în următoarea componenţă:

Preşedintele Comisiei:

          Guriţenco Vladimir           - pretorul sectorului Botanica

 

Secretarul Comisiei:

          Lehova Efrosinia              - şef,  Secţia generală (responsabil pentru            

                                                       lucru cu resurse umane)

                                  Membrii Comisiei:

           Prepeliţa Boris                    -  vicepretorul  sectorului Botanica

           Diacon Ion                          -  secretarul Preturii  

           Iuraşcu Ana                        -  vicepretor, preşedinte Comitetului sindical  

                                                            al angajaţilor Preturii

2.     Se aprobă  membrii  supleanţi în componenţa Comisiei  de disciplină:

           Burduja Ghenadie               - contabil şef

           Mereşevschi Vladislav       - şef, Secţia administraţie publică

           Lupaşcu Maria                      -  consultant juridic

 

3.     Controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

 

 

 

 

 

Pretor,                                                               Vladimir Guriţenco