Jump to Navigation
Portile Orasului

Cu privire la constituirea Comisiei întru combaterea comerţului neautorizat

 În scopul combaterii comerţului neautorizat, în temeiul Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi „Regulamentului de organizare şi funcţionare a preturilor de sector”, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 22-65 din 05.05.2005, Pretorul  sectorului Botanica DISPUNE:

1. Se constituie Comisia întru combaterea comerţului neautorizat în sector în componenţa nominală:

Preşedintele Comisiei:

Iuraşcu Ana          –      Vicepretor

       Vicepreşedintele Comisiei:

Goţuleac Iurie      -        Şef, Secţia social-economică

Secretarul Comisiei:

         Pocriciuc Sergiu   -        Specialist principal, Secţia social-economică

                                                   Membrii Comisiei:

  Zmeu Maria          -       Specialist-principal al Departamentului Comerţ,

alimentaţie publică şi prestări servicii al Primăriei municipiului Chişinău

Istrati Dumitru    -        Inspector  fiscal superior, Oficiul Fiscal

                                         Botanica

Ciobanu Gheorge            Inspectori, Serviciul veterinar de Stat, municipiul

Mamaliga Petru               Chişinău 

Toma  Vasile       -        Medic-igienist, Secţia igiena alimentaţiei a Centrului

de Supraveghere a Sănătăţii Publice din municipiul Chişinău

Postolachi Serghei -       şef, Secţia ordine publică, Comisariatul de poliţie Botanica.

2. Convocarea şedinţelor Comisiei nominalizate va avea loc după necesitate.

3. Aabroga dispoziţia pretorului nr. 64 din 23.02.2010.

4. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

 

Pretor,                                                                Vladimir GURIŢENCO