Jump to Navigation
Portile Orasului

Cu privire la bilunarul 2010

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea bilunarului de amenajare şi salubrizare a teritoriului sectorului Botanica

       În scopul menţinerii ordinii sanitare în sectorul Botanica şi în temeiul Legii nr. 426-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 05.05.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a preturilor de sector” Pretorul sectorului Botanica DISPUNE:

1. Se va organiza şi desfăşura în sector de la 02.03.2009 – 17.04.2009 bilunarul de amenajare şi salubrizare conform planului acţiunilor de amenajare (anexa nr. 1).

2. Se va antrena la dsfăşurarea bilunarului de amenajare colectivele întreprinderilor, organizaţiilor obşteşti, agenţii economici din teritoriu, studenţii instituţiilor de învăţămînt, elevii instituţiilor de învăţămînt, populaţia din sector.

3. Se constituie comisia pentru organizarea şi desfăşurarea bilunarului de amenajare şi salubrizare în componenţa nominală (anexa nr.2).

4. Se numesc persoanele responsabile de salubrizarea fondului de locuinţe  din cadrul secţiei de profil după cum urmează:

- căminele şi casele departamentale – dl. Coroi Ion

- APLP – dl. Davnîi Vasile

- CCL – dl. Gîrbu Alexandru

- CCG – dl. Ionel Vasile

5. Se pune în sarcina Cîrmuirii Sectorului nr. 4 al Spaţiilor Verzi (Zamulenschi Iu.) efectuarea salubrizării parcurilor, scoarelor, gazoanelor etc.

6. Se pune în sarcina Regiei „Exdrupo” (Catrinescu I.) şi/sau agenţilor economici din sector amenajarea şi salubrizarea staţiilor de aşteptare în gestiunea / arenda acestora.

7. Se aprobă lista grupurilor coordonatoare pentru microsectoarele din teritoriu întru asigurarea ordinii sanitare a teritoriilor adiacente întărite după agenţii economici (anexa nr. 3).

8. Se numeşte coordonator al grupurilor de salubrizare constituite din funcţionarii publici ai Preturii, dl. Ciorici Ion.

         8.1 Se pune în sarcina conducătorilor grupurilor de lucru formate din funcţionarii publici ai Preturii de a prezenta la vinerea sanitară coordonatorului grupurilor de salubrizare dl. Ciorici Ion informaţia cu privire la activitatea desfăşurată.

         8.2 Dl. Ciorici Ion va prezenta pretorului săptămînal informaţia sistematizată cu privire la efectuarea raidurilor întru organizarea şi salubrizarea sectorului.

9. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei dispoziţii se pune în sarcina vicepretorului sectorului Botanica dl. Prepeliţa Boris.

 

Pretor,                                                       Vladimir Guriţenco