Jump to Navigation
Portile Orasului

Continuă campania de salubrizare de primăvară

Data: 
Luni , Aprilie 4, 2016
Imagini: 

     Conform prevederilor dispoziției Primarului General  cu nr. 160-d din 1 martie 2016 și a dispoziției Pretorului sectorului Botanica cu nr. 17 din 17 februarie 2016 „Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de amenajare și salubrizare a teritoriului mun. Chișinău în perioada 1 martie 2016 - 29 aprilie 2016”, Pretura sectorului Botanica a adus la cunoștință tuturor gestionarilor fondului locativ din cadrul: ÎMGFL nr. 1 – 7, APLP, ACC, CCL, fondul departamental prin scrisori oficiale de a întreprinde măsuri concrete la amenajarea teritoriilor din gestiune.
    De asemenea au fost informați agenții economici și întreprinderile din sector despre necesitatea desfășurării acțiunilor de salubrizare și amenajare a teritoriului adiacent, evacuarea deșeurilor, îndeplinirea lucrărilor de reparație curente, etc.
   
    Astfel, în perioada 25 martie 2016 - 1 aprilie 2016, cu implicarea a peste 150 de persoane, au fost desfășurate următoarele lucrări de amenajare și salubrizare în sectorul Botanica:

  • evacuarea a peste 80 rute de gunoi;
  • curățarea a unui hectar de fîșii riverare a rîurilor și lacurilor;
  • salubrizarea a 10 ha din teritoriul ocupat de parcuri și scuaruri;
  • lichidarea a 20 de unități de gunoiști și microgunoiști neautorizate;
  • curățarea sanitară a peste 1161 unitați de arbori și arbuști;
  • reparația și văruirea a peste 25 de terenuri de acumulare de deșeuri menajere și alte acțiuni.

      Mai multe informații pot fi văzute în nota informativă anexată.
 
    De asemenea reamintim agenților economici și proprietarilor caselor particulare că sunt obligaţi să asigure curăţenia trotuarelor publice până la bordură.