Jump to Navigation
Portile Orasului

ANUNȚ

Data: 
Miercuri , Noiembrie 1, 2017
Imagini: 

       A N U N Ț
În conformitate cu „Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice   prin concurs”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Pretura sectorului Botanica anunţă  prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul  Secției cultură, tineret și sport până la data de 20.11.2017 inclusiv. 
 
A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul  concursului privind ocuparea funcţiei publice vacantă în cadrul Preturii sectorului Botanica
În urma examinării dosarelor candidaţilor şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Pretura sectorului Botanicaanunţă  desfăşurarea probei scrise (cu durata de 1,5 ore astronomice) în incinta Preturii, biroul 604, la data de 07.11.2017, ora 10.00.
Lista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei  publice vacantă de specialist principal, Secția administrație publică locală:
 
1.    Prepeliță Silvia
2.    Cojocaru Nicoleta 
 
A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul  concursului privind ocuparea funcţiei publice vacantă în cadrul Preturii sectorului Botanica
 
În urma examinării dosarelor candidaţilor şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Pretura sectorului Botanicaanunţă  desfăşurarea probei scrise (cu durata de 1,5 ore astronomice) în incinta Preturii, biroul 604, la data de 07.11.2017, ora 10.00.
Lista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei  publice vacantă de specialist, Secția social-economică:
 
1.    Novițchi Sergiu
2.    Cojocaru Nicoleta