Jump to Navigation
Portile Orasului

ANUNȚ

Data: 
Miercuri , Mai 2, 2018
Imagini: 

În baza totalizării rezultatelor concursului privind ocuparea funcţiei publice vacantă şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, procesului-verbal al Comisiei de concurs nr.3 din 27.04.2018,  Pretura sectorului Botanica anunţă  angajarea la funcţia publică vacantă de specialist principal, Serviciul arhitectură și construcții - dl V.Chișlari.