Jump to Navigation
Portile Orasului

ANUNȚ

Data: 
Miercuri , Aprilie 25, 2018
Imagini: 

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea interviului  în cadrul  concursului privind ocuparea
funcţieipublicevacantă,Pretura sectorului Botanica
 
 
         În baza evaluării probelor scrise ale candidaţilor la ocuparea funcţiei publice vacantă şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiilor publice  vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 , Pretura sectorului Botanica anunţă  desfăşurarea interviului la data de 27.04.2018 la ora 09.00, biroul 604 în incinta Preturii.
 
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcției publice vacantă de specialist principal, Serviciul arhitectură și construcții:

  1. Chișlari V.