Jump to Navigation
Portile Orasului
23 Apr 2015

In baza rezultatelor autoevaluării şi raportării sistemului de management financiar şi control, pretorul sectorului Botanica, dl Vladimir Gurițenco, a emis Declaraţia privind buna guvernare, pentru anul 2014, conform prevederilor ...
17 Apr 2015

În conformitate cu Orarul întâlnirilor membrilor Guvernului Republicii Moldova cu cetăţenii, la data de 21 aprilie 2015, în sala de şedinţe a Preturii sectorului Botanica, bir. 604, et. 6, ora 9.30, va avea loc întâlnirea cu dna Ana...
16 Feb 2015

În conformitate cu Orarul întâlnirilor membrilor Guvernului Republicii Moldova cu cetăţenii, la data de 17 februarie 2015, în sala de şedinţe a Preturii sectorului Botanica, bir. 604, et. 6, ora 10.00, va avea loc întâlnirea cu dl Sergiu...
09 Feb 2015

                                     A N U N Ţ  cu...
04 Feb 2015

                                       ...